shadow_left
 
  • English
  • Trke
  • Nederlands
  • German
  • Franais
Shadow_R

E-Egitim Girisi

Sadece kayıtlı kullanıcılar E-Eğitim ierikleriklerine erişebilmektedir.


Kayp Parola?leonardo-eu.gif
 
   
Haberler
PROJE YAYGINLATIRMA FAALYETLER Yazdr E-posta

10 Nisan 2009

Dr. Orhan Derman ikinci olarak, 10 Nisan 2009 tarihinde Eskiehir Osmangazi Tp Fakültesi 4. Eskiehir Pediatri Günlerinde bir konuma yapt. Birçok üniversiteden ilgili meslek dallarndan 100 kiinin katld konumann konusu Beslenme ve Metabolik Bozukluklara yaklamd. Dr. Derman konumasnn ardndan katlmclara Projemiz hakknda bilgi verdi ve proje broürlerini datt. 

30 Mart 2009

Proje tantm toplantlar kapsamnda, Dr. Orhan Derman 30 Mart 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Sürekli Eitim Merkezinin konuu olarak Ergenlik Döneminde Geliim ve letiim konulu bir konuma yapt. Dr. Derman'n konumasn öretim üyleri, hemireler, çocuk geliimi, ev ekonomisi ve sosyal hizmet uzmanlarndan oluan yaklak 50 katlmc dinledi. Dr. Derman konumasnn ardndan katlmclara Projemiz hakknda bilgi verdi ve proje broürlerini datt.

18 Aralk 2008

Proje yaygnlatrma faaliyetleri kapsamnda, 18 Aralk 2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk Sal Ana Bilim Dal Toplant salonunda,

Proje Sonuçlar Bilgilendirme ve Yaygnlatrma Toplants düzenlenmitir. Toplantya aadaki kurum/kurululardan doktor ve hemireler katlmlardr:

Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi bünyesindeki Çocuk Sal Ana Bilim Dal ve Adölesan Ünitesi
Salk Bakanl Ana Çocuk Sal ve Aile Planlamas (AÇSAP) Genel Müdürlüü
Polatl AÇSAP Merkezi
9 No.lu AÇSAP Merkezi
Zekai Tahir Kadn Sal Eitim ve Aratrma Hastanesi
Etlik Zübeyde Hanm Doumevi

1 Aralk 2008

Proje yürütücüsü kurum Hemosoft Genel Müdürü Dr. ükrü Çetinkaya ve proje koordinatörü Enver Hakan Konaç, 1 Aralk 2008 tarihinde T.C. Milli Eitim Bakanl Yenimahalle Rehberlik Aratrma Merkezi'ne Projemizi tantm amaçl ziyarette bulundular. Ziyaret, Merkez yetkililerince ilgiyle karland. Toplantya katlan rehber öretmenler bu tür bir projenin hayata geçirilmi olmasndan duyduklar memnuniyeti ve gelecekteki benzer projelere katk yapma konusundaki isteklerini dile getirdiler.